Прислів'я

Язик до Києва доведе, а в Києві заблудить.
Як будемо живі, то будем і ситі.
Як дбаєш, так і маєш.
Як жили наші діди та прадіди, так нам веліли.
Як мілко орати, краще випрягати.
Як на току молотиться, то і в хаті не колотиться.
Як овечка: не мовить ні словечка.
Як почав орать, то в сопілку не грать
Як рибі без води, так ченцю без монастиря
Як родивсь, то без пам’яті був, як ріс, то розуму не мав, а як уже до розуму дійшов, тоді б то й лічить, та багато літ уплило.
Як у травні дощ надворі, то восени хліб у коморі.
Як хліб буде, то й все буде.
Яка віра, така й охвіра
Яка прядка, така й нитка.
Яка пшениця, така й паляниця.